Dokumentacja do celów prawnych

Dokumentacja geodezyjna do celów prawnych związan jest z prawem własności. Dokumentację geodezyjną i kartograficzną do celów prawnych stanowią mapy, rejestry, protokoły, wykazy, szkice, wyrysy, odpisy, wypisy i inne dokumenty, które ze względu na ich treść i urzędowe klauzule umożliwiają dokonywanie czynności w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub przed notariuszem.

Zakres prac

  1. Geodezyjne opracowanie projektu podziału (w tym sporządzenie mapy z projektem podziału).
  2. Geodezyjne opracowanie projektu scalenia i podziału nieruchomości.
  3. Ustalenie granic nieruchomości – wznowienie znaków granicznych bądź ich wyznaczenie.
  4. Badania ksiąg wieczystych.
  5. Mapy z projektem podziału nieruchomości liniowych ( drogi ) i budownictwa.
  6. Regulacja stanu prawnego nieruchomości.