Mapy do celów projektowych

Opracowanie aktualnej informacji o terenie – wykonanie map do celów projektowych oraz niezbędnych pomiarów uzupełniający niezbędnych przy procesie projektowania, a także do uzyskania pozwoleń na budowę. Wykonujemy mapy dla niewielkich obiektów jak budynki jednorodzinne, a także dla dużych inwestycji jak drogi, budowle inżynierskie, główne sieci energetyczne, teletechniczne, sanitarne.

Mapy wykonywane są w formie analogowej lub numerycznej ( format CAD – DWG, DXF, DGN ).

Na życzenie wykonujemy również dodatkowe pomiary i opracowania:

  • przekroje (profile) terenu wzdłuż istniejących i/lub projektowanych tras ; pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami bezpośrednimi,
  • przekroje cieków i zbiorników,
  • niwelacja do obliczeń ruchu mas ziemnych,
  • strzałki zwisu przewodów i prześwitu pod nimi,
  • położenie urządzeń technicznych,
  • przebieg skomplikowanych fragmentów sieci i konstrukcji podziemnych lub nadziemnych,
  • numeryczny model terenu.