Geodezyjna Obsługa inwestycji

Oferta skierowana jest do firm budowlanych, wykonawców sieci oraz osób prywatnych. Gwarantujemy  wykonanie  czynności i opracowań geodezyjnych na każdym etapie planowania, projektowania, budowy oraz rozbiórki obiektów budowlanych.

Prace geodezyjne obejmują:

  • Opracowanie aktualnej informacji o terenie – wykonanie map oraz niezbędnych pomiarów uzupełniających niezbędnych przy procesie projektowania.
  • Geodezyjne opracowanie projektu oraz  tyczenia budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów, chodników, małej architektury oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu.
  • Inwentaryzację oraz  sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla różnego rodzaju obiektów: budynków i budowli, przyłączy, sieci uzbrojenia terenu oraz  innych elementów zagospodarowania terenu. Wykonujemy aktualizację  mapy zasadniczej, ewidencję gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
  • Zdobyte doświadczenie przy obsługach geodezyjnych wielu różnego rodzaju inwestycji  jak drogi, budowle inżynierskie, główne sieci  energetyczne, teletechniczne, sanitarne pozwala nam świadczyć usługi na bardzo wysokoim poziomie.